Stichting All4One Banner

Stichting All4One

Al ruim 20 jaar zet stichting All4One zich vanuit een Christelijke visie in voor kinderen in kansarme gebieden. We richten ons in eerste instantie op het voorzien in onderwijs, maar zijn ons volledig bewust dat onderdak, voeding en gezondheidszorg een onmisbare basis vormen om goed te kunnen leren. Momenteel ligt onze focus op enkele projecten in Nepal.

Stichting All4One heeft een ANBI-status

Onderwijs

Het hoofddoel van Stichting All4One is het opleiden van kansarme mensen in kansarme gebieden.

Dit doen we door bij te dragen aan scholing en praktische training van zowel kinderen en jongeren als lokale medewerkers.

Onderdak

In samenwerking met lokale partners in Nepal helpen we onderdak bieden aan straatkinderen en kinderen uit onveilige thuissituaties.

Het Living Faith Orphanage geeft hier handen en voeten aan door weeskinderen en verwaarloosde kinderen op te vangen. De huizen van Apple of God’s Eyes is vooral gericht op de opvang van hen die gevaar lopen qua human trafficking.

Gezondheid

Onze samenwerkende organisaties vangen veelal kinderen uit omstandigheden of risicogroepen, een achtergrond die in bepaalde gevallen langdurige mentale of fysieke gezondheidszorg vereist.