Home

Logo All4One

Stichting All4One

Living Faith Orphanage

Al jaren werkt All4One samen met het Living Faith Orphanage (LFO) in Dadhing Besi, een klein stadje 70 km ten westen van Nepals Hoofdstad.

Man Bahadur en zijn vrouw Tara leiden het kinderhuis, waar wezen en andere ontheemde kinderen een warm thuis vinden. 

In 2022 kwam All4One in contact met Apple of God’s Eye en inmiddels hebben we een solide programma opgezet om duurzame steun te kunnen bieden aan het onderwijsprogramma voor meisjes die uit human trafficking bevrijd zijn.  

Apple of God's Eye

ANBI

STICHTING REGISTRATIE
Statutaire naam: Stichting All 4 One
Statutaire zetel: Huizen
Opgericht: 12 februari 2001
KvK-nummer: 32084454
RSIN: 809776285

BESTUURDERS
N. Marek- Boeschoten (voorzitter)
H. van Noort (penningmeester)
J.M. Vroegindeweij (secretaris)

ADRESGEGEVENS
Bremerstraat 16
6717 ZP EDE

E-MAIL
emailons[at]all4one.nl

STATUTAIRE DOELSTELLING
Stichting All4One heeft als doel het opleiden van kansarme mensen in kansarme gebieden en het geven van ondersteuning aan die mensen in hun noden. Daarbij alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (bijv. door training, coaching en financiering).

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Jaarlijks legt stichting All 4 One in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van middelen t.b.v. de uitgeoefende activiteiten.


Jaarverslagen worden jaarlijks hieronder gepubliceerd.