ANBI

De belastingdienst heeft St. All4One een ANBI-status gegeven. Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zetten we ons in voor onze medemens, zonder daar zelf enig voordeel uit te halen. Voor onze donateurs biedt dit voordeel dat zij hun giften mogen aftrekken bij hun jaarlijkse belastingaangifte.

BASISGEGEVENS

Statutaire naam: Stichting All 4 One
Statutaire zetel: Huizen
Opgericht: 12 februari 2001
KvK-nummer: 32084454
RSIN: 809776285

BESTUUR

N. Marek-Boeschoten (voorzitter)

H. van Noort (Penningmeester)

M. Vroegindeweij (secretaris)

ADRESGEGEVENS

Bremerstraat 16, 6717ZP Ede

STATUTAIRE DOELSTELLING

De stichting heeft als doel het opleiden van kansarme mensen in kansarme gebieden en het geven van ondersteuning aan die mensen in hun noden. Daarbij alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in bijv. training, coaching en funding.

ACTIVITEITEN & FINANCI√čLE VERANTWOORDING

Jaarlijks legt stichting All 4 One in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van middelen t.b.v. de uitgeoefende activiteiten. Hieronder vindt u de jaarverslagen van afgelopen boekjaren: