Project of missie steunen?

Stichting All 4 One is gevestigd te Rotterdam en is ANBI geregistreerd. Daardoor zijn giften belastingaftrekbaar, mits zij worden gedoneerd op de juiste wijze.

Stichting All 4 One
IBAN:   NL68ABNA0591890135
BIC:      ABNANL2A

 • Vermeld het project

  Wij werken met specifieke omschrijvingscodes per project/missie.

  Nu kan het voorkomen dat giftgevers horen van of betrokken raken bij een bepaald project, doordat een medewerker of een van de visionairs van zo’n missie hun enthousiasmeert.

  Om er dan voor te zorgen dat een gift gebruikt wordt t.b.v. de juiste missie en niet voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt, is het zaak dat de specifieke omschrijvingscode van het project wordt gebruikt als omschrijving bij doneren.

 • Gift niet op naam

  Giften op persoonlijke naam van een missiewerker e/o projectleider zijn NIET aftrekbaar en kunnen door ons niet worden geaccepteerd.

  Dit heeft de belastingdienst o.a. ingezet om te garanderen dat giften niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het algemeen nut waartoe het is gegeven.

  Giften die overgemaakt worden op persoonsnaam kunnen op verzoek wel worden ingezet ten behoeve van het project waar de persoon bij betrokken is.

 • Algemene giften

  De omschrijving van een project/missie vind je als titel boven elke missie op onze site. Voor missies die niet op de site worden gepromoot, zal het supportteam deze omschrijving duidelijk aanleveren.

  Giften zonder specifieke omschrijving of met een onduidelijke omschrijving zullen worden behandeld als een algemene gift en door Stichting All 4 One worden ingezet naar eigen inzicht. Dat is, meestal t.b.v. de missie waar de nood het hoogst is op dat moment.

 • Stichting Registratie

  Statutaire naam: Stichting All 4 One
  Staturaire zetel: Huizen
  Opgericht: 12 februari 2001
  KvK-nummer: 32084454
  RSIN: 809776285

 • Bestuurders

  B.M. Hesseling (voorzitter)
  J. Fahner (penningmeester)
  M. Vroegindeweij (secretaris)

 • Adresgegevens

  Zeedistel 8
  3068 NS  Rotterdam

 • E-mail

  emailons[at]all4one.nl

 • Stichtingsinkomen

  Stichting All 4 One is opgericht in 2001 en bestaat uit een bestuur en meerdere supportteams van enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor diverse missies die de stichting ondersteunt.

  De inkomsten van de stichting bestaan uit giften van particulieren, bedrijven, ondernemers, stichtingen en scholen.

 • Vermogen & Middelen

  Stichting All 4 One beoogt niet het maken van winst.

  Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • subsidies en donaties;
  • actieve werving van fondsen;
  • alle andere verkrijgen en baten.

  Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels halfjaarlijkse verantwoording.

 • Maximaal Fundingsbeleid

  Wij streven er te allen tijde naar dat overheadkosten minimaal blijven. Om maximale gift-rendement te garanderen:

  • werken wij met vrijwilligers en supportteams die er voor zorgen dat alle missies de aandacht, begeleiding en communicatie krijgen die ze nodig hebben;
  • werken wij niet met incassoformulieren, omdat elke incasso een percentage afdraagt aan de bank en voor het inboeken van alle afzonderlijke incasso’s een medewerker een dagtaak zou hebben;
  • heeft onze site geen mooie DONEER-button die je via een betaal-plugin doorlinkt naar jouw eigen bank, omdat dit ook weer een percentage van alle giften afsnoept;
  • blijven missie-supportteams zelf verantwoordelijk voor eventuele extra kosten zoals het drukken van papieren nieuwsupdates e.d.
 • Beloningsbeleid

  Stichting All 4 One keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting.

  Vrijwilligers worden vergoed tot de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding mits dit mogelijk is en geaccordeerd door het bestuur.