• Stichtingsinkomen

  Stichting All 4 One is opgericht in 2001 en bestaat uit een bestuur en meerdere supportteams van enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor diverse missies die de stichting ondersteunt.

  De inkomsten van de stichting bestaan uit giften van particulieren, bedrijven, ondernemers, stichtingen en scholen.

 • Vermogen & Middelen

  Stichting All 4 One beoogt niet het maken van winst.

  Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • subsidies en donaties;
  • actieve werving van fondsen;
  • alle andere verkrijgen en baten.

  Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels halfjaarlijkse verantwoording.

 • Maximaal Fundingsbeleid

  Wij streven er te allen tijde naar dat overheadkosten minimaal blijven. Om maximale gift-rendement te garanderen:

  • werken wij met vrijwilligers en supportteams die er voor zorgen dat alle missies de aandacht, begeleiding en communicatie krijgen die ze nodig hebben;
  • werken wij niet met incassoformulieren, omdat elke incasso een percentage afdraagt aan de bank en voor het inboeken van alle afzonderlijke incasso’s een medewerker een dagtaak zou hebben;
  • heeft onze site geen mooie DONEER-button die je via een betaal-plugin doorlinkt naar jouw eigen bank, omdat dit ook weer een percentage van alle giften afsnoept;
  • blijven missie-supportteams zelf verantwoordelijk voor eventuele extra kosten zoals het drukken van papieren nieuwsupdates e.d.
 • Beloningsbeleid

  Stichting All 4 One keert geen financiële vergoeding uit aan de statutaire bestuursleden. Al hun inzet voor de stichting is op vrijwillige basis.

  Momenteel worden er geen vrijwilligers vergoed voor hun werkzaamheden. Vrijwilligers zouden de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen, maar uitsluitend als dit geaccordeerd is door het bestuur.