Statutaire doelstelling

Stichting All 4 One heeft als doelstelling:

het realiseren en bespoedigen
ten behoeve van kansarme mensen in kansarme gebieden
middels training, coaching en funding.

Beleid

Stichting All 4 One beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • subsidies en donaties;
  • actieve werving van fondsen;
  • alle andere verkrijgen en baten.

Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels halfjaarlijkse verantwoording.

Beloningsbeleid

Stichting All 4 One keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting.

Vrijwilligers worden vergoed tot de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding mits dit mogelijk is en geaccordeerd door het bestuur.

Activiteiten & Financiële verantwoording

Jaarlijks legt stichting All 4 One in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van middelen t.b.v. de uitgeoefende activiteiten.

Dit jaarverslag ligt eveneens ter inzage bij het secretariaat (administratie@all4one.nl).

Stichtingsgegevens

Statutaire naam: Stichting All 4 One
Staturaire zetel: Huizen
Opgericht: 12 februari 2001
KvK-nummer: 32084454
RSIN: 809776285

Bestuurders

B.M. Hesseling (voorzitter)
J. Fahner (penningmeester)
M. Vroegindeweij (secretaris)

Adresgegevens

Postadres

Zeedistel 8
3068 NS  Rotterdam

E-mail: emailons[at]all4one.nl