LFO | Kinderhuis Nepal

In Nepal, een kleine dag reizen ten westen van de hoofdstad Kathmandu, kwamen wij in contact met een bijzondere man: Man Tamang. Deze goedlachse kleine Nepalees ontfermt zich sinds jaar en dag al over kinderen uit de wijde omgeving die wees zijn geworden of wiens ouders hun hebben verbannen uit het huis.

In Nepal is dit een bekend fenomeen: een kind zijn vader of moeder gaat scheiden en de nieuwe stiefouder verwerpt het kind uit een eerder huwelijk of pest deze dusdanig dat het kind van huis wegrent. Ook komt het voor dat ouders overlijden vanwege ziekte, werkomstandigheden of natuurgeweld. Nepal blijft een van de allerarmste landen ter wereld en het aantal weeskinderen is schrikbarend.

Plaatsing van nieuwe zonnepanelen voor een warme douche

In oktober 2021 kwam er in gesprek met Man Tamang over de huidige stand van zaken in en om het huis naar voren dat er na de stormen afgelopen jaar geen zonnecollector meer was die voor warm water in de wintermaanden kon zorgen, zodat de kinderen prettig warm konden douchen en er op de stroomkosten bespaard kon worden. We hebben besloten bij te dragen aan dit eenmalige project en zie hieronder het resultaat!

Aankoop nieuw grondstuk naast het Kinderhuis

In 2020 is er nieuwe wetgeving aangekondigd dat ieder kinderhuis per kind een vaste hoeveelheid grond in bezit dient te hebben om een gezonde ontwikkeling en speelruimte te garanderen. Indien hieraan niet voldaan wordt voor April 2022 zal de licentie om kinderen op te vangen in het LFO komen te vervallen.

De kosten voor het LFO bedragen voor dit project in minimaal: €40.000

Samen met Amro e.v. willen we het LFO helpen om aan de lokale wet en regelgeving te blijven voldoen. Daarvoor is ook uw hulp meer dan welkom!

Herinnering aan de aardbeving:

Man Tamang schrijft ons:
Dit zijn foto’s van een lokaal kamp in de Nilkantha Municipality-4: Alchidanda. Dit is vlakbij het disctrictshoofdkwartier van Dhading, waar ik een bezoek aan bracht. Hier zijn nog vele groepen van mensen uit Noord Dhading die geen huis hebben vanwege de verwoestende 7.9 aardbeving op 25 april 2015.

Zo’n 1000 verschillende families waren gedwongen hun dorpen te verlaten vanwege voortdurende aardverschuivingen en omdat ze niet in de stad worden toegelaten. Deze foto’s werden gemaakt in de zomer en mid-monsoon periode hier in Nepal. Toen was het al moeilijk om onder een plastic zeil te wonen.

Nogmaals bedankt voor jullie hulp die bijdroeg aan hun dagelijkse levensbehoefte! Er zijn nog steeds honderden families die jullie hulp nodig hebben. Alsjeblieft bid voor hun en hun noden!

Een blik op de (her)bouw

De wereld draait door, terwijl Nepal nog rouwt en herbouwd—dat is, waar ze kunnen en de middelen hebben. RTL berichtte laatst nog dat veel mensen nog steeds wachten op hulpgoederen die door landen als Nederland zijn gegenereerd maar niet uitgedeeld vanwege bureaucratie en helaas vaak ook eigen belangen van lokale autoriteiten.

De herbouw van het weeshuis dat verwoest werd tijdens de aardbeving vorig jaar is gelukkig wel van start gegaan: de fundering is gelegd en momenteel is de opbouw in volle gang.

Helaas—Nepal blijft Nepal—zijn er onvoorziene omstandigheden: een blokkade voor meer dan 6 maanden bij de grens van India, heeft voor veel vertraging gezorgd van goederenimport, waardoor lokaal de prijzen soms zelfs verdubbelden. Hierdoor komt de uiteindelijke prijs voor oplevering hoger uit dan de aanvankelijke offerte aangaf.

Gelukkig zijn we al een heel eind op weg. De schatting om het af te maken vanaf dit punt (april 2016), ligt nu om en nabij de €12.000.

Hieronder zie je de voortgang van de bouw: