Missies & Projecten

Hoewel All 4 One meerdere missies initieert en/of ondersteunt of begeleid, staan niet alle missies vermeld op deze site. Dit heeft eenvoudigweg te maken met het feit dat sommige missies en/of mensen potentieel in gevaar worden gebracht wanneer er ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

De geschiedenis en de ervaring wijst uit dat met name bij missies in een gebied waar islam of hindoeïsme landelijk de grootste religie is, er een aversie kan heersen zelfs wanneer er humanitaire hulp vanuit een duidelijk christelijke karakter wordt geboden.

Dit betekent overigens niet dat All 4 One niet betrokken is bij deze missies en/of personen, maar dat de informatieverstrekking hieromtrent binnen betrokken vriendenkring en supportgroep wordt geboden en niet via deze site.

Nepal

Missie: ‘Cry of the Street’ | Kathmandu, Nepal — Van 2002 t/m 2012 is All 4 One betrokken geweest bij de opvang, ondersteuning, scholing en begeleiding van straatjongens in Kathmandu. Mede dankzij de trouwe steun van talloze toegewijde gevers, zijn we in staat geweest om een veilige haven te garanderen voor straatjongens in de roerige politieke periode die gekenmerkt werd door veel geweld, onrust en onzekerheid voor de lokale bevolking. Na de totstandkoming van Nepal als republiek is met vereende financiële krachten ingestoken op de onmiddellijke zelfdragendheid van dit project. Dit is per 2013 gewaarborgd.

Missie: ‘Street Smart’ | Kathmandu, Nepal — Vanaf 2013 zijn nieuwe gesprekken gaande met de ex-straatjongens die het huis ontgroeiden. Inmiddels worden plannen gesmeed om enkelen van hen te kunnen helpen een studie te bekostigen om een volwaardig beroep te kunnen bekleden.

Missie: ‘Herbouw Weeshuis Dhading’ | Dhading, Nepal Onze vriend Man Tamang vangt sinds jaren wezen op in een huis. Dit is echter met de aardbeving getroffen en moet herbouwd worden. Wij hebben besloten hem een duwtje in de rug te geven. Verder zijn we in gesprek over hoe wij een aantal basis elementen van zorg kunnen bieden aan de kinderen; te weten school- en boekengeld en enkele interieurstukken. Dit wordt nog nader onderzocht.

India

Missie: ‘Kids Christmas’ | Bangalore, India — Van 2008 t/m 2014 heeft All 4 One zich ingezet om steeds weer €5000,- in te zamelen om 5000 kinderen een onvergetelijk kerstfeest te geven met een feestmaal.

Oost-Europa

Missie: ‘Capital to capital’ | Oost-Europa — Matthijs Vroegindeweij is vanaf 1 september 2012 van start gegaan met een voetreis van Amsterdam naar Athene. Zijn doel is het niet alleen praktisch de handen uit de mouwen te steken waar mogelijk, maar vooral ook mensen te bemoedigen die het moeilijk hebben en mensen ontmoeten die Jezus op zou zoeken. Tijdens zijn voetreis zamelt hij ook geld in t.b.v. het werk van All 4 One in Nepal. Zijn avonturen zijn te lezen op zijn blog.

Transformation Media

Transforming Media is opgezet om door films een transformatie te kunnen inzetten die mensenlevens verandert. Zij richt zich op situaties van onrecht, zoals de kindermoorden in de indianenstammen van Brazilië of de kinderhandel en slavenhandel in zuid-oost Azië, voorlichting over abortus en de impact daarvan, etc. Deze films bereiken mensen in hun eigen taal, zowel degenen die te maken hebben met onrecht als degenen die hierdoor worden bedreigd.

Transformation Media maakt films die informatie en inzicht geven en creëert daardoor de mogelijkheid om andere keuzes te maken: een transformatie van beneden af.