Missie: ‘Street Smart’

Had ik maar een vak geleerd…

De straatjongens die binnen ‘Cry of the Street’ een normaal leven hebben op kunnen bouwen, verlaten op een bepaald moment weer het huis. Dan is het zaak dat ze zelf in hun onderhoud gaan voorzien.

Een enkeling pakt zelf initiatieven op om anderen te motiveren hun omgeving gunstig te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld Ezekiel, die een aantal danstrainingen heeft gevolgd en nu middels hiphop en dans anderen een stuk zingeving wil geven. Hij zette de Nepal Break Dance Foundation (NBF) op.

De meesten van hun voorzien zichzelf door simpelweg in een shop of werkplaats te gaan werken. Het verlangen om echt een verschil uit te maken—niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen die op straat opgroeiden—blijft bij velen van hun.

Nepal is echter millenialang een hindu-koninkrijk geweest. Inherent hieraan is dat het zogenaamde ‘kastenstelsel’, waarbinnen sociale rangen en standen zijn vastgelegd, nog steeds in het denken en de opdeling van de samenleving een feit is. Kort gezegd vertaald zich dit zich in de gedachte dat wanneer je voor een dubbeltje geboren bent, het nagenoeg onmogelijk is om ook ooit een kwartje te worden.

Nieuw leven, nieuwe kansen

Aangezien de jongens niet alleen van de straat zijn gekomen, maar ook nu deel zijn van een nieuw Koninkrijk—dat van de Schepper—zijn ze ook deel van een wereld van begrensde onmogelijkheden geworden. Dit betekent dat dubbeltjes wel degelijk kwartjes kunnen worden. Sterker nog, er is sprake van een hele nieuwe ‘valuta’: die van geloof.

Vandaar dat All 4 One op dit moment een ‘studiefonds’ in het leven heeft geroepen. Wat zou er mooier zijn dan een jochie van de straat, die niet alleen hoop en z’n leven op de rails krijgt, maar ook nog eens een studie zou kunnen volgen die je maatschappelijk een grotere stem en invloed geeft om daadwerkelijk iets te veranderen t.b.v. anderen!

Planning

Op dit moment zijn we nog aan het inventariseren wie van de jongens niet alleen een verlangen heeft, maar ook serieus genoeg is om dit met doorzettingsvermogen aan te pakken. Een van ons team zal eerdaags afreizen naar Nepal om daar niet alleen met de jongens te praten, maar ook met een Nederlandse expat om er voor te zorgen dat er lokaal ook een klankbord voor ze is en een vinger-aan-de-pols om te zorgen dat ze het serieus blijven oppakken.

Wordt vervolgd dus…!