Waarom nòg een stichting?

(1)  All 4 One vult een niche in de wereld van hulporganisaties

Steun, training en begeleiding wordt geboden aan lokale visionairs die misschien minder snel bij grotere (inter)nationale (hulp)organisaties terecht kunnen.

(2)  All 4 One initieert projecten en biedt ondersteuning aan bestaande projecten

  • op basis van persoonlijke contacten; vaak doordat ons team, de community of mensen in ons netwerk, geattendeerd worden op een project door hun contact met een visionair—hetzij in Nederland, hetzij in een ander land;
  • op basis van een planmatige aanpak; omdat we geloven dat bewogenheid voor de medemens pas handen en voeten kan krijgen wanneer er gedacht wordt richting een structurele, haalbare en blijvende oplossing voor de beoogde persoon en/of doelgroep.

(3) All 4 One stelt de persoonlijke relatie met lokale medewerkers centraal

Doordat betrokken personen elkaar ook daadwerkelijk kennen, wordt integriteit gewaarborgd en is er goed zicht op het verloop en de slagingskant van een project.

(4) Stichting All 4 One reikt uit naar mensen—desnoods naar één enkeling

  • door lokale visionairs kort en krachtig bij te staan in woord en in daad zodat zij effectief hun missie om uit te reiken naar anderen kunnen realiseren;
  • door mensen met een missie te helpen hun visie te verwoorden, te starten en te verwezenlijken en hierin zo spoedig mogelijk selfsupporting worden.