Eenvoud als kenmerk

All 4 One is een licht en wendbaar instrument met een eenvoudige werkwijze. Wij zijn gericht op het realiseren en bespoedigen van op de medemens gerichte missies en kortstondige projecten d.m.v. training, coaching en funding.

Onze kracht ligt in het persoonlijk contact met lokale visionairs. Wij geloven dat een hoge zelfredzaamheid hun eigenwaarde benadrukt en hun geloof in de mogelijkheid tot verandering van de status quo versterkt.

Stichting All 4 One vormt de brug tussen,

(1) Mensen met een nood in onderontwikkelde gebieden die bemoediging in woord en daad nodig hebben.

(2) Lokale visionairs met een hart voor God en hun medemens in nood en een plan.

(3) Mensen zoals JIJ, die

  • óf middelen beschikbaar willen stellen, dan wel funding willen genereren, waardoor anderen in staat zijn hulp te bieden;
  • óf zelf worden geconfronteerd met een nood en een visionair hebben ontmoet met een plan om hulp te bieden;
  • óf zelf (tijdelijk) ter plaatse mankracht, training en/of coaching willen faciliteren ter bespoediging van een lokale visie.