Stichting All 4 One werd op 12 februari 2001 opgericht door initiatiefnemer Benaiah—destijds woonachtig in Jordanië en werkzaam in diverse landen in Azië en het Midden Oosten—van origine als een sponsorraamwerk voor het werk van vier Nederlanders die actief waren in een diverse landen op het gebied van onderwijs, training en ontwikkeling. All 4 One bood de mogelijkheid om lokale visionairs te helpen hun bewogenheid voor hun medemens-in-nood in daden om te zetten.

Actief sinds februari 2001

De vruchten van All 4 One werden al snel zichtbaar doordat de stichting in de eerste jaren lokale initiatieven van de grond hielp te krijgen: twee weeshuizen in de Filippijnen en Nepal, een blijf-van-m’n-lijf huis en een groot kledingproject onder gevangenen in Mongolië.

Tot op de dag van vandaag blijft de stichting zich inzetten voor kansarme mensen in kansarme gebieden, telkens weer op een unieke, persoonlijke manier in samenwerking met lokale visionairs, ondersteunend aan mensen met een missie voor hun medemens.