One 4 All

Bij All 4 One gaat het om om samen de handen in een te slaan om het verschil te maken voor kansarme mensen in kansarme gebieden—desnoods voor één persoon in nood.

Onze inspiratiebron hierin is Jezus Christus.

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Jezus Zijn hemelse comfort zone verliet en alles opgaf om de mens te redden. De prijs die Hij daarvoor betaalde was hoog en gruwelijk: Hij gaf Zichzelf om onschuldig gedood te worden voor allen. De blijdschap die voor Hem lag was dat Hij anderen hierdoor tot leven, herstel en bloei zou kunnen brengen—zelfs al zou misschien maar één mens dit van Hem aannemen.

Deze ‘One for All’ toewijding is niet alleen bewonderenswaardig. Het inspireerde ons tot een leven en werken vanuit hetzelfde hart en met dezelfde mindset: ‘All for One!’

Hij stierf voor allen, zodat allen die leven niet langer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die voor hen stierf en voor hen opgewekt werd.

(2 Korinthe 5:14-15)