All 4 One is een katalysator stichting

Net als een katalysator neemt All 4 One haar plek in waar het gaat om ondersteuning van personen, initiatieven, missies en projecten in de maatschappij en in onderontwikkelde gebieden ten behoeve van minderbedeelden. Onze rol is allereerst coachend en begeleidend en faciliterend waar middelen gegenereerd en mensen met een misse worden gevonden.

Desalniettemin is onze ervaring dat de mensen met wie we werken onvermijdelijk ons hart veroveren en op hun beurt deel van ons leven worden: een prachtige verrijking!

Middels persoonlijke inzet, advies, training, coaching en funding—zowel eenmalig als periodiek binnen een afgebakende tijdsspanne—werken wij samen met lokale initiatiefnemers, medewerkers en/of vrijwilligers, met als doel om toe te werken naar volledige zelfredzaamheid van een project of bijdragen aan de realisatie van een onderdeel van dat project.

[katalysator]:

een stof die de snelheid van een bepaalde (chemische) reactie beïnvloed zonder zelf blijvend deel te worden van het uiteindelijk beoogde eindresultaat.